საფერავი 

2019

საფერავი 

2020

ქისი-რქაწითელი

2020

ქისი

2020