მწვანე


თეთრი ქვევრის ღვინო
2021

რეგიონი
კახეთი

მუნიციპალიტეტი
ყვარელი

ვენახები
ქინძმარაულის მიკრო ზონა

სახეობა
100% მწვანე

ნიადაგის ტიპი
ალუვიური, თიხნარ-კლდოვანი

მოსავლის აღების პერიოდი 
14-16 სექტემბერი 2021


მოსავლის აღების ხერხი
ხელით გადარჩეული 15კგ ყუთებში

ყურძნის მიღების ხერხი
მტევნების გადასარჩევი მაგიდა

ფერმენტაცია
100% გამორჩევა ყუნწისგან, 15ჰლ ქვევრი, ამოტრიალებაა

დაძველება
5 თვე 10ჰლ ქვევრში


ჩამოსხმის თარიღი
31 აგვისტო 2023

ჩამოსხმული ბოთლების რაოდენობა
 3009 - 750მლ ბოთლი