ქისი-რქაწითელი


თეთრი ქვევრის ღვინო
2021

რეგიონი
კახეთი

მუნიციპალიტეტი
ყვარელი

ვენახები
ქინძმარაულის მიკრო ზონა

სახეობა
50% ქისი 50% რქაწითელი

ნიადაგის ტიპი
ალუვიური, თიხნარ-კლდოვანი

მოსავლის აღების პერიოდი
16-18 სექტემბერი 2021

მოსავლის აღების ხერხი
ხელით გადარჩეული 15კგ ყუთებში

ყურძნის მიღების ხერხი
მტევნების გადასარჩევი მაგიდა

ფერმენტაცია
100% გამორჩევა ყუნწისგან, 15ჰლ ქვევრი, ამოტრიალებაა

დაძველება
5 თვე 10ჰლ ქვევრში


ჩამოსხმის თარიღი
1 სექტემბერი 2023

ჩამოსხმული ბოთლების რაოდენობა
 2886 ბოთლი (750მლ)